ЗА ДЕЦА град ХАСКОВО

За Дома

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

ДМСГД гр. Хасково е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст. Когато децата са със средна и тежка степен на увреждания и малформации, те се отглеждат в Дома до навършване на 7-годишна възраст.

ДМСГД  развива дейността си в построена специално за целта сграда – държавна собственост от 1979 г.

ДМСГД е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерството на здравеопазването.          

В Дома са създадени оптимални условия за отглеждане, възпитание, обучение, подготовка за интеграция в обществото на децата, както и диагностика, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми.

В ДМСГД работят висококвалифицирани специалисти: лекари, педагози, психолог, рехабилитатори, диетолог, медицински сестри и др., което е предпоставка за добро качество на медицинските и специфични грижи.

Капацитетът на Дома е 78 легла.

От месец март 2012 г. в ДМСГД е разкрит Дневен център за деца с хронични неврологични заболявания и проблеми на развитието.

Материалната база на Дома е в много добро състояние. Спалните помещения, помещенията за хранене, залите за игра, санитарните възли, отговарят на всички необходими  изисквания за отглеждане на деца в тази възраст. Домът разполага и с озеленен парк,  в който са разположени детски площадки, оборудвани със съоръжения за игра. Домът разполага с лекарски кабинет, зали за рехабилитация, физиотерапия, релационна психомоторика, ателие за изобразителни дейности, кабинет на психолога и педагога.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.