ЗА ДЕЦА град ХАСКОВО

Антикорупция

Тук можете да подадете Ваш сигнал за корупция

Антикорупция

Сигнали за корупция и конфликт на интереси в ДМСГД град Хасково може да подавате на:


1.Пощенската кутия поставена в фоаето на ДМСГД град Хасково.


2.На телефона на РЗИ гр. Хасково -  038 62 28 77


3.На електронна поща – dmsgd_hs@mail.bg 


Анонимни сигнали не се разглеждат.


Сигнали касаещи други институции се препращат на адресанта.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.