ЗА ДЕЦА град ХАСКОВО

Прием

Прием

Деца, отглеждани в домашна обстановка, се приемат в Дневния център със следния набор от документи :

-направление за ползване на безвъзмездна социална услуга от ДСП;

-удостоверение за раждане / копие /;

-контактна бележка от ОПЛ;

-изследване за паразити, чревно заразоносителство, спин и сифилис;

-медицинска документация: епикризи, консултации, изследвания.

Допълнителна информация за Дневния център може да получите на посочените в прозорец „Контакти”  телефони или чрез запитване в електронната поща на ДМСГД. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.