ЗА ДЕЦА град ХАСКОВО

Условия и ред за настаняване

Условия за настаняване

   В ДМСГД се приемат деца с медико-социални проблеми

   от 0 до 3 г.

   Настаняването се извършва от ДСП съвместно с отдела

   “Закрила на детето”.

   Необходими документи при настаняването:

   1. Заповед на на Директора на ДСП.

   2. Акт за раждане на детето.

   3. Цялата налична медицинска документация за детето.

   4. Направени изследвания за спин, сифилис,

   3 отрицателни копрокултури.

   5. Копие от изготвения социален доклад.

   6. План за действие.

  7. На по-късен етап се представят съдебно решение за настаняване и копие от декларация–съгласие за осиновяване от родителите, ако родителите са декларирали своето съгласие.

При спешни случаи децата могат да бъдат настанявани в ДМСГД с протокол за полицейска закрила за 24 часа или със заповед за спешно настаняване от ДСП.

    Допълнителна информация за ДМСГД - гр. Хасково може да получите на посочените в прозорец „Контакти”  телефони или чрез запитване в електронната поща на ДМСГД. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.